ΠΡΟ- ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΗ Τι πρέπει να προσέχουν γονείς και εκπαιδευτικοί;

0


Στην ηλικία των 3,5- 6 ετών από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να προσέχουν γονείς και εκπαιδευτικοί είναι ο λόγος του παιδιούκαι ειδικά η άρθρωσή του. Είναι ένα ενδεικτικό σημάδι η έναρξη λόγου στην κατάλληλη ηλικία και αποτελεί πολλές φορές ορόσημο για την πιστοποίηση πολλών διαταραχών. Έτσι λοιπόν αφού εμφανιστεί ο λόγος και υπάρχει σωστή εξελικτική πορεία τότε ήμαστε σίγουροι ότι το νήπιο εξελίσσεται φυσιολογικά και θα ξεκινήσει το σχολείο έχοντας τις σωστές βάσεις και προδιαγραφές.
  Υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία λοιπόν στην εξελικτική άρθρωση του νηπίου όπου θα πρέπει να ολοκληρώνεται η άρθρωση συγκεκριμένων φωνημάτων.
Συγκεκριμένα:
► Τα φωνήματα /γ/, /κ/, /μ/, /ν/, /τ/, /π/ , /μπ/, /λ/, /φ/, /χ/, /σ/, /τς/ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο λόγο του παιδιού έως την ηλικία των 3,5 ετών.
► Τα φωνήματα /ξ/, /ψ/, /ζ/, /τζ/ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο λόγο του παιδιού έως την ηλικία των 4,5 ετών.
► Τα φωνήματα /β/, /δ/, /θ/ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο λόγο του παιδιού έως την ηλικία των 5 ετών.
► Το φώνημα /ρ/ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο λόγο του παιδιού έως την ηλικία των 6 ετών.
   Επίσης πρέπει να ελέγχεται η συντακτική δομή του λόγου, το εύρος του λεξιλογίου, η περιγραφική ικανότητα, η ικανότητα απόκρισης σε ερωτήσεις κ.λ.π. Αν τυχόν εντοπιστεί κάποια δυσκολία ή διαταραχή στην εξελικτική άρθρωση του νηπίου τότε καλό θα ήταν η παρέμβαση του λογοθεραπευτή να  πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που πολύ πιθανόν να πυροδοτήσουν καταστάσεις που έχουν την τάση να εμφανιστούν δίνοντάς τους έτσι έναυσμα.
ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Λογοθεραπεύτρια / Λογοπεδικός
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
6942 060789, 26450 23603